Novice

Usposabljanje informatorjev/promotorjev za razvoj podjetništva in podjetnosti

V oktobru 2011 smo pričeli z izvajanjem izobraževalnega programa “Usposabljanje informatorjev/promotorjev za razvoj podjetnosti mladih”.  

V usposabljanje informatorjev/promotorjev, ki bo trajalo do 15. decembra 2011, je vključenih 22 predstavnikov partnerjev, predvsem svetovalcev za zaposlovanje in drugih strokovnjakov, ki delajo na trgu dela in imajo izkušnje na področju informiranja, svetovanja in načrtovanja kariere.

Namen programa je usposobiti promotorje za motiviranje, animiranje, informiranje in svetovanje mladim nezaposlenim za večje vključevanje v podjetniške dejavnosti in samozaposlovanje.

V okviru usposabljanja bodo udeleženci osvojili različne metode, orodja in pristope za prepoznavanje potencialov in potreb mladih, načela motivacije, animacije in komunikacije z mladimi, zakonitosti timskega dela, zakonitosti učenja odraslih,  uporabo e-foruma "Mreže za razvoj podjetnosti mladih - POM",  tehnike in načine za spodbujanje kreativnosti in ustvarjalnega mišljenja ter druge metode za spodbujanje podjetniškega duha.

Poleg skupnih delavnic, se program izvaja tudi preko virtualne učilnice, kjer udeleženci prejmejo gradivo za delo in samostojno ter v skupini opravijo praktične naloge.

Usposabljanje promotorjev/informatorjev