Novice

Objava - Mariborski Utrip

Mladim s podjetniškimi idejami bodo pomagali do (samo)zaposlitve

Brezposelnost mladih predstavlja enega najpomembnejših izzivov na trgu dela. Zato so se trije hrvaški zavodi za zaposlovanje (Krapina, Varaždin in Čakovec) in štiri območne enote slovenskega zavoda  (Maribor, Sevnica, Ptuj in Celje) povezali ter razvili skupen čezmejni projekt, ki od aprila letos spodbuja razvoj podjetništva in podjetnosti pri mladih ter jim nudi podporo pri nadaljnjem razvoju kariere in (samo)zaposlovanju.

V okviru projekta bomo razvili skupne ukrepe za spodbujanje podjetnosti in podjetništva mladih ter vzpostavili podporno okolje, kjer bodo mladi pridobili informacije in podjetniška znanja za razvoj lastnega podjetja, podjetniške kulture in razvoja lastne konkurenčnosti na trgu dela nasploh. Prav ustvarjalnost, sposobnost načrtovanja in nove ideje iščejo delodajalci pri mladih kadrih,”razlaga vodja projekta Mreža za razvoj podjetnosti mladih - POM Karmen Vaupotič iz Regionalnega sklada dela Podravje, ki je vodilni partner projekta. Projekt je namenjen brezposelnim mladim do 30. leta, prijavljenim na enem izmed sodelujočih zavodov za zaposlovanje ter na drugi strani malim in srednjim podjetjem, ki bodo v projektu bodisi sodelovala s prenosom izkušenj bodisi želela skozi projekt najti nove sodelavce. “Usposabljanje mladih bo potekalo kot kombinacija učenja v klasični delavnici, online učenja in s pomočjo praktičnih ogledov dobrih praks, z izmenjavo izkušenj pri razvoju podjetniških idej in s spodbujanjem načrtovanja skupnih prekomejnih podjetij. Podporno okolje z informacijami za mlade ob (samo)zaposlitvi bo vzpostavljeno v 13 točkah podjetnosti, znotraj javnih zavodov ter s pomočjo virtualnega centra na naslovu www.ipa-pom.eu, z 24 urnim aktivnim svetovalnim forumom,” pravi Vaupotičeva.

Usposabljanje kot kombinacija virtualnega in realnega
Do marca 2013 bo v prekomejni model usposabljanja vključenih 40 mladih v program za spodbujanje podjetništva mladih in 40 v program podjetnosti in kariere mladih. “Čeprav ni nujno, da mladi v fazi projekta že ustanovijo svoje podjetje, bo 20 udeležencev pod mentorstvom izdelalo poslovni načrt ter 20 udeležencev bo za zainteresirane delodajalce pripravilo načrte izboljšav” razkriva Vaupotičeva. V programu usposabljanja za razvoj podjetništva bodo sodelujoči pridobili osnovna znanja s področja marketinga, prava, financ in človeških virov ter imeli oglede dobrih praks v malih in srednjih podjetja in prisluhnili izkušnjam uspešnih podjetnikov. “Ker želimo razviti kvaliteten model spodbujanja podjetnosti in podjetništva na čezmejnem območju trga dela, bomo pri mladih spodbujali razvoj njihovih potencialov in potreb,” je odločna Vaupotičeva.

Trajnostno naravnan projekt
Projekt sofinancira Evropska unija v okviru Instrumenta predpristopne pomoči (IPA) iz Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Hrvaška 2007 – 2013. “Partnerji s projektom želimo doseči, da se bodo aktivnosti razvitega modela prenesle v aktivne politike zaposlovanja, kot ukrep, ki bo ciljno usmerjen na mlade,” zaključuje Vaupotičeva.

Ogled objavljenega članka >>>>>

Doroteja Mlaker