O projektu

Projekt Mreža za razvoj podjetnosti mladih - POM je sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013. Vodilni projektni partner je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova. V projektu sodelujejo partnerji iz Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor, OS Celje, OS Sevnica in OS Ptuj ter partnerji iz Hrvaške, Hrvaški zavod za zaposlovanje, PS Krapina, PS Čakovec, PS Varaždin in Zagorska razvojna agencija d.o.o. (ZARA). 

Trajanje projekta je 24 mesecev ter se zaključi 31.3.2013.

Namen in cilji Projekta

Namen čezmejnega projekta je vzpostaviti konsistentno podporno okolje za dvig podjetnosti in medregionalnega sodelovanja mladih ter prispevati k večji gospodarski rasti in konkurenčnosti čezmejnega območja.  

Specifični čezmejni cilji:
  • Vzpostaviti čezmejno partnersko mrežo javnih zavodov za zaposlovanje kot osnova za vzpostavitev modela podpornih storitev za razvoj podjetništva mladih s celostnim virtualnim središčem na čezmejnem območju.
  • Aktivirati ciljne skupine mladih in izboljšati njihov podjetniški potencial – motivirati ciljno skupino, razviti podjetniška in druga potrebna znanja za aktiven nastop na trgu dela in ustvarjanju novih podjetniških  podjemov.
  • Izboljšati kompetence delavcev zavodov za zaposlovanje -  s prenosom znanj in izkušenj v okviru čezmejne mreže.
  • Zagotoviti prenos znanja in izkušenj ter sodelovanje med potencialnimi mladimi podjetniki in delujočimi MSP na obeh straneh meje.
  • Prispevati k integraciji in boljši dostopnosti ponudbe potrebnega podjetniškega usposabljanja, svetovanja in informiranja mladih ter s tem spodbuditi sodelovanje pri razvoju novih MSP in skupnega trženja MSP-jev v čezmejem območju.


Ključne aktivnosti projekta

Mreža za razvoj podjetnosti:
Institucionalna prekomejna mreža zavodov za zaposlovanje bo v okviru vzpostavljenih  Točk podjetnosti zagotavljala spodbujanje podjetnega in podjetniškega razmišljanja ter odkrivanja priložnosti (samo)zaposlitve na trgu dela na obeh straneh meje.  Zaposleni v javnih zavodih za zaposlovanje in drugih institucijah, ki delujejo na trgu dela bodo z izmenjavo znanj in izkušenj ter s pomočjo vzpostavljenega prekomejnega virtualnega Centra mreže za razvoj podjetosti mladih z aktivnim svetovalnim forumom podjetništva za mlade razvili skupne ukrepe za spodbujanje (samo)zaposlovanja ter podjetništva mladih na obmejnem območju.

Priročnik za podporo podjetništvu in zaposlovanju mladih v lokalnih okoljih  na prekomejnem področju:
za mlade, ki bo vključeval orodja in dobre prakse za razvoj in krepitev podjetnosti in podjetništva.

Prekomejni  model usposabljanja za spodbujanje podjetnosti in podjetništva mladih:
bo razvit za krepitev zavedanja in poznavanja dejavnikov razvoja kariere in podjetništva, kjer bosta v skladu s potrebami in kulturnimi dejavniki partnerskih držav izvedena dva nova programa usposabljanja: (1) Program za spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj mladih, ki načrtujejo ali so v procesu razvoja svojega podjetja/podjema in (2) Program za spodbujanje podjetnosti in kariere mladih, za kvalitetnejše zaposlovanje, in v njiju bodo vključeni mladi brezposelni iz Slovenije in Hrvaške.

Prenos znanja in izkušenj MSP-jev ter spodbujanje čezmejnega sodelovanja mladih:
bo zagotovljen med potencialnimi mladimi podjetniki in delujočimi uspešnimi MSP-ji, podjetniki na obeh straneh meje z ogledom dobrih praks z izmenjavo izkušenj in praktičnih nasvetov za nabor podjetniških idej, predvsem za spodbujanje mladih za sodelovanje pri načrtovanju ustanavljanja skupnih prekomejnih MSP.

Zaključna konferenca projekta:
bo organizirana v Sloveniji, kjer se bodo predstavili rezultati projekta ter se bodo povezali kulturni in gospodarski aspekti za izboljšanje konkurenčnosti prekomejnega območja. 


Ciljne skupine projekta

Ciljne skupine v partnerskima državama so: (1) Neposredna ciljna skupina: mladi brezposelni v starosti do 30 let, med njimi vsaj 50% žensk; (2) Socialni partnerji in deležniki - oblikovalci politik, lokalne skupnosti, organizacije in službe za zaposlovanje ter druge organizacije na trgu dela: zaposleni v javnih zavodih za zaposlovanje ter drugih institucijah, ki delujejo na trgu dela ter (3) delodajalci in MSPji.