Usposabljanje promotorjev

Za učinkovito pomoč in podporo mladim brezposelnim na področju podjetnosti in podjetništva bodo na »točkah podjetnosti« prisotni usposobljeni promotorji/informatorji, ki so strokovni sodelavci iz partnerskih institucij tj. zaposleni v javnih zavodih za zaposlovanje ter v drugih institucijah, ki delujejo na trgu dela in imajo izkušnje na področju informiranja, svetovanja oz. dela z ljudmi.

 Povezovanje-poucevanje

Usposobljeni promotorji/informatorji bodo s pridobljenim znanjem s področja animacije, motivacije, mreženja, komunikacije, vseživljenjskega učenja odraslih, kariere in zaposlovanja ter (socialnega) podjetništva in podjetnosti, mlade v lokalnem okolju seznanjali s podjetništvom in osnovnimi veščinami podjetnosti in razvoja lastne kariere ter jim pomagali pri učinkovitejšem (samo)zaposlovanju.