Program za spodbujanje podjetnosti in kariere mladih

V okviru projekta bomo za mlade brezposelne osebe do 30 let razvili 100 urni program usposabljanja  za spodbujanje podjetnosti in kariere za povečanje podjetnosti mladih z izdelavo kariernega načrta.

V program usposabljanja se bo v drugi polovici 2012 lahko vključilo 20 mladih brezposelnih (10 mladih iz SI in 10 iz HR obmejnega območja).

Program bo zajemal znanja iz kariere, proaktivne vloge na trgu dela ter pomena samoiniciativnosti in podjetnosti mladih za doprinos k večji konkurenčnosti že obstoječih malih in srednjih podjetij (MSP). V programu bomo spodbujali podjetnost in kreativnost ter sposobnost reševanja konkretnih problemov v MSP-jih. Udeležence usposabljanja bomo praktično povezali z lokalnimi podjetji, ki zaposlujejo in bodo pripravljena udeležencem zagotoviti mentorstvo na delovnem mestu.

Spodbujanje-podjetnosti

Pričakuje se, da bo vsaj 10 udeležencev izdelalo načrte izboljšav za dvig konkurenčnosti malega ali srednjega podjetja (MSP). Pri tem bodo podjetja imela možnost preveriti motivacijo, znanje in veščine ter podjetnost kandidatov v realni delovni situaciji. Ob koncu programa bodo tudi lažje izbrala najbolj ustrezne kandidate za nadaljnje sodelovanje oz. zaposlitev.