Program za spodbujanje podjetništva mladih

V okviru projekta bomo za mlade brezposelne osebe do 30 let razvili 120 urni program usposabljanja  za spodbujanje podjetništva z generiranjem in razvojem podjetniških idej.

V program usposabljanja se bo v drugi polovici 2012 lahko vključilo 20 mladih potencialnih podjetnikov (10 mladih iz SI in 10 iz HR obmejnega območja).

Program bo zajemal znanja iz vseh faz poslovanja, od marketinga, računovodstva in financ, managementa in vodenja, do izdelave poslovnega načrta oz. zaključne naloge, s katero bodo lahko udeleženci preverili svojo podjetniško zamisel. Na osnovi ogledov primerov dobrih praks, prenosa znanj in z izmenjavo izkušenj in praktičnih nasvetov za nabor podjetniških idej med potencialnimi mladimi podjetniki in delujočimi uspešnimi malimi in srednjimi podjetji na obeh straneh meje, se bo mlade spodbujalo k sodelovanju pri načrtovanju ustanavljanja skupnih prekomejnih malih in srednjih podjetij.

Pričakuje se, da bo vsaj 10 udeležencev izdelalo poslovne načrte za ustanovitev malega ali srednjega podjetja (MSP).

Ideje


Udeleženci si bodo na usposabljanju razširili obzorja v poslovni svet in sami ugotovili ter preverili svoje sposobnosti ter podjetniške ideje in si odprli vrata priložnosti uspeha v podjetništvo.