Čezmejno povezovanje

Mrezenje

      »Učinkovito mreženje je pogoj za
prodornega in uspešnega podjetnika«

Čas hitrega tehnološkega razvoja in globalizacija poslovanja zahtevajo, da potencialni podjetniki in že delujoča mala in srednja podjetja (MSP) posvetijo veliko pozornost ne le svoji podjetniški ideji in razvoju, temveč tudi mreženju, hkrati pa morajo biti pri uresničevanju svojih podjetniških potencialov predvsem vztrajni.

Ob tem, ko nas zanima podjetništvo in imamo inovativno idejo, hitro ugotovimo, da to ni dovolj, ker nam manjka praktičnega znanja ter kontaktov v poslovnem svetu.

Zato bomo v okviru projekta s čezmejnim povezovanjem s Hrvaško vključenim v projektu, tj. 40 mladim brezposelnim potencialnim podjetnikom (20 iz Slovenije in 20 iz Hrvaške), posameznikom s podjetnim razmišljanjem, podobnimi interesi in cilji, omogočili:

  • sodelovanje in povezovanje med seboj pri načrtovanju ustanavljanja skupnih čezmejnih malih in srednjih podjetij (MSP) ter
  • 4 oglede dobrih praks (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem) pri delujočih MSP-jih z izmenjavo znanj, izkušenj in praktičnih nasvetov za nabor podjetniških idej ter razvoja podjetnosti in kariere.

Mladi brezposelni s čezmejnim povezovanjem pridobijo:

  • mrežo kontaktov med udeleženci in MSP-ji;
  • nova podjetniška znanja;
  • izkušnje iz delovnega in kulturnega okolja;
  • praktične nasvete in ideje, itd..

Mladi brezposelni se tudi predstavljajo v borzi kadrov, z namenom lastnega mreženja.

Uspešni delujoči podjetniki iz MSP-jev s svojim družbeno odgovornim sodelovanjem v projektu pridobijo:

  • potencialne kooperante in sodelavce;
  • možnost medpodjetniškega povezovanja in smernice nadaljnjega razvoja.

MSP – ji se tudi predstavljajo v borzi delodajalcev, z namenom povezovanja, skupnega sodelovanja in prenosa znanj ter zaposlovanja.