Dogodki

Predstavitev POM

Predstavitev POM na Čezmejnem zaposlitvenem sejmu Slovenija-Avstrija »Zaposlitev brez meja«, v Mariboru, 11.5.2011

S strani ZRSZ je bil projekt POM predstavljen na ČZS. Zanimanje za projekt POM s strani mladih je bilo veliko. Dober odziv potrjuje tudi lista potencialnih mladih, za aktivno udeležbo v samem projektu, bodisi v programu za spodbujanje podjetništva mladih bodisi za spodbujanje podjetnosti in kariere mladih.

Zaposlitveni_sejem_AU-SI