Dogodki

Ogled dobre prakse - Ortotip d.o.o.

Obisk Tovarne podjemov (Univerzitetni podjetniški inkubator) s predstavitvijo podjetja Ortotip d.o.o.

V petek 28. septembra 2012 smo pričeli s prvim ogledom dobre prakse v okviru projekta »Mreža za razvoj podjetnosti mladih – POM«.

Uvodni del je potekal v prostorih Tovarne podjemov (Univerzitetni podjetniški inkubator). Po predstavitvi podjetniškega inkubatorja, je sledila predstavitev podjetja Ortotip d.o.o. Direktor g. Drstvenšek je na podlagi svojih izkušenj udeležencem iz Slovenije in Hrvaške predstavil svojo pot pri ustanovitvi in delovanju podjetja ter opozoril na nevarnosti in ovire, na katere morajo biti mladi podjetniki še posebej pozorni.

Ortotip4  Ortotip5  Ortotip6 
Ortotip7 Ortotip8 Ortotip9

Nadalje je udeležence vodila pot do Centra za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS), kjer so bili glede na njihov bodoči podjetniški podjem oziroma karierno orientacijo, razdeljeni v 5 skupin z namenom predstavitve vsakega posameznika in medsebojnega mreženja – povezovanja, morebitnega čezmejnega sodelovanja.

Ortotip1  Ortotip2  Ortotip3 

Ob koncu so si udeleženci v razstavnem prostoru Univerzitetne knjižnice Maribor lahko ogledali unikatne izdelke podjetja Ortotip.

Ogled dobre prakse - Presečki grupa d.o.o. (Hrvaška)

Obisk podjetja Presečki grupa d.o.o. kot primer dobre prakse v okviru projekta POM

V četrtek 4. oktobra 2012 smo v okviru aktivnosti izmenjave dobrih praks v projektu »Mreža za razvoj podjetnosti mladih – POM« obiskali podjetje PRESEČKI GRUPA d.o.o. v Krapini na Hrvaškem.

Ta obisk je drugi v nizu štirih podobnih ogledov, kjer so imeli udeleženci programa priložnost spoznati podjetje, pred vsem pa s kakšnimi izzivi, odločitvami in težavami se je podjetje srečevalo na poti od ustanovitve do danes. Prav tako so imeli udeleženci priložnost sodelovati z ostalimi udeleženci iz Hrvaške in Slovenije s ciljem krepitve preko-mejnega podjetniškega sodelovanja s prenosom znanj in izkušenj na področju razvoja podjetniških podjemov in razvoja podjetnosti in kariere.

Presecki1 Presecki2  Presecki3  Presecki4 

V obisku je sodelovalo 20 mladih nezaposlenih oseb iz Hrvaške (iz Krapinsko-Zagorskega, Varaždinskega in Međimurskega območja)  in 30 mladih iz Slovenije iz območij, ki jih pokrivajo Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Maribor, Celje in Sevnica.

Po uvodnem delu in ogledu prostorov podjetja Presečki grupe d.o.o., so bili udeleženci podeljeni v 5 delovnih skupin, ki so tematsko razdelale življenjsko pot podjetja Presečki grupa. Vsaka skupina se je glede na nalogo usmerila v posamezen del življenjskega ciklusa podjetja in iz perspektive mlade osebe, ki se podaja na podjetniško pot oz. na trg dela, analizirala zunanje in notranje nevarnosti/priložnosti razvoja podjetja. S kombinacijo slovenskih in hrvaških izkušenj ter upoštevajoč stanje na regionalnem, nacionalnem in evropskem trgu, so udeleženci predstavili svoja znanja, ki so jih nabrali v dosedanjih aktivnostih v okviru projekta POM.

Dnevi svetovalnih središč

Dne 21. septembra 2011 smo v centru Maribora predstavljali projekt POM na stojnici informacij v okviru dogodka »Dnevi slovenskih svetovalnih središč«.

Predvsem mladim mimoidočim obiskovalcem, ki so v procesu odločanja o nadaljnji karierni poti, smo ponudili pisno informacijo s predstavitvijo načrtovanih aktivnosti projekta.

dsss-1 dsss-2 dsss-3

Predstavitev projekta POM v okviru Zagorskega gospodarskega srečanja 2011

V okviru 19. Zagorskega gospodarskega srečanja, ki je potekalo od 8. do 10. septembra 2011 v Krapini, je Hrvaški zavod za zaposlovanje PS Krapina v informativni točki predstavil projekt POM. Zainteresirane obiskovalce je informiral o projektu in projektnih aktivnostih in jih spodbujal za vključitev v program usposabljanja za spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj pri mladih  ter v program usposabljanja za spodbujanje podjetništva in kariere mladih.

Predstavljanje-POM-ZGZ
 

Predstavitev POM

Predstavitev POM na Čezmejnem zaposlitvenem sejmu Slovenija-Avstrija »Zaposlitev brez meja«, v Mariboru, 11.5.2011

S strani ZRSZ je bil projekt POM predstavljen na ČZS. Zanimanje za projekt POM s strani mladih je bilo veliko. Dober odziv potrjuje tudi lista potencialnih mladih, za aktivno udeležbo v samem projektu, bodisi v programu za spodbujanje podjetništva mladih bodisi za spodbujanje podjetnosti in kariere mladih.

Zaposlitveni_sejem_AU-SI