O projektu

Projekt Mreža za razvoj podjetnosti mladih - POM je sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013. Vodilni projektni partner je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova.

e-učilnica: Vstopi