O projektu

Projekt Mreža za razvoj poduzetnosti mladih - POM je sufinanciran iz Operativnog programa prekogranične suradnje IPA Slovenija - Hrvatska 2007‐2013. Vodeći partner je Fundacija za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja PRIZMA, ustanova. U projektu sudjeluju partneri iz Slovenije, Zavod RS za zapošljavanje - OS Maribor, OS Celje, OS Sevnica i OS Ptuj, te partneri iz Hrvatske, Hrvatski zavod za zapošljavanje – PS Krapina, PS Čakovec, PS Varaždin i Zagorska razvojna agencija d.o.o. (ZARA).

Trajanje projekta je 24 mjeseca i projekt završava 31.3.2013.


Svrha i ciljevi Projekta

Svrha prekograničnog projekta je uspostaviti potpornu okolinu za jačanje poduzetnosti i međuregionalne suradnje mladih te pridonijeti većem gospodarskom rastu i konkurentnosti prekograničnog područja.

Specifični prekogranični ciljevi:

  • Uspostaviti prekograničnu partnersku mrežu javnih zavoda za zapošljavanje kao osnova za uspostavu modela potpornih usluga za razvoj poduzetništva mladih s virtualnim središtem na prekograničnom području.
  • Aktivirati ciljne skupine mladih i poboljšati njihov poduzetnički potencijal - motivirati ciljnu skupinu, razviti poduzetnička i druga potrebna znanja za aktivan nastup na tržištu rada i razvoju novih poduzetničkih ideja.
  • Poboljšati kompetencije djelatnika zavoda za zapošljavanje – s prijenosom znanja i iskustava u okviru prekogranične mreže.
  • Osigurati prijenos znanja i iskustava te sudjelovanje među potencijalnim mladim poduzetnicima i postojećim MSP s obje strane granice.
  • Pridonijeti poboljšanju ponude i integracije potrebnog poduzetničkog osposobljavanja, savjetovanja i informiranja mladih te poticanje suradnje kod osnivanja novih MSP na prekograničnom području.


Ključne aktivnosti projekta

Mreža za razvoj poduzetnosti:
Institucionalna prekogranična mreža zavoda za zapošljavanje će u okviru uspostavljenih Točaka poduzetnosti osiguravati poticanje poduzetnog i poduzetničkog razmišljanja te otkrivanje prilika (samo)zaposlenja na tržištu rada na obje strane granice. Zaposleni u javnim zavodima za zapošljavanje i drugim institucijama koje djeluju na tržištu rada će kroz izmjenu znanja i iskustava te s pomoću uspostavljenog prekograničnog virtualnog Centra mreže za razvoj poduzetnosti mladih s aktivnim savjetodavnim forumom poduzetništva za mlade razviti zajedničke prekogranične mjere za poticanje (samo)zaopšljavanja te poduzetništva mladih na prekograničnom području.

Priručnik za potporu poduzetništvu i zapošljavanju mladih u lokalnom okruženju prekograničnog područja:
za mlade, koji će uključivati instrumente i primjere dobre prakse za razvoj i jačanje poduzetnosti i poduzetništva.

Prekogranični model osposobljavanja za poticanje poduzetnosti i poduzetništva mladih:
biti će razvijen za jačanje svijesti i poznavanja čimbenika potrebnih za razvoj karijere i poduzetništva, gdje će se u skladu s potrebama i kulturnim čimbenicima partnerskih država razviti i provesti dva nova programa osposobljavanja: (1) Program za poticanje poduzetništva i poduzetničkih znanja mladih, koji planiraju ili su u procesu razvoja vlastitog poduzeća i (2) Program za poticanje poduzetnosti i karijere mladih, za kvalitetnije zapošljavanje, a u njih će biti uključeni mlade nezaposlene osobe iz Slovenije i Hrvatske.

Prijenos znanja i iskustava MSP te poticanje prekogranične suradnje:
biti će osiguran između potencijalnih mladih poduzetnika te postojećih uspješnih MSP s obje strane granice kroz prezentacije primjera dobre prakse s razmjenom iskustava i praktičnih savjeta za prikupljanje poduzetničkih ideja, a prije svega za poticanje mladih na sudjelovanje kod osnivanja zajedničkih prekograničnih poduzeća (MSP).

Završna konferencija projekta:
biti će organizirana u Sloveniji, gdje će se predstaviti rezultati projekta te će se povezati kulturni i gospodarski aspekti za povećanje konkurentnosti prekograničnog područja.


Ciljne skupine projekta

Ciljne skupine u partnerskima državama su: (1) Neposredna ciljna skupina: nezaposleni mladi do 30 godina starosti, među njima najmanje 50% žena; (2) Socijalni partneri i sudionici - stakeholderi, lokalne zajednice, organizacije i službe za zapošljavanje te druge organizacije na tržištu rada: zaposleni u javnim zavodima za zapošljavanje te drugim institucijama koje djeluju na tržištu rada te (3) Poslodavci: prije svega mala i srednja poduzeća.