Dokumenti

Partneri su u srpnju 2011. prihvatili Upute za međusobno komuniciranje i informiranje između partnera projekta POM, koje predstavljaju osnovne smjernice za promociju i osvješćivanje javnosti o projektnim aktivnostima te preciznije određuju ulogu i odgovornost projektnih partnera u vrijeme provedbe projektnih aktivnosti. Više u prilozima:
- prilog1: Upute za međusobno komuniciranje i informiranje.pdf
- prilog2: IPA.pdf