Osposobljavanje promotora

Za učinkovitu pomoć i potporu mladim nezaposlenima na području poduzetnosti i poduzetništva na »točkama poduzetnosti« biti će prisutni osposobljeni promotori/informatori, koji su stručni suradnici iz partnerskih institucija tj. zaposleni u javnim zavodima za zapošljavanje te u drugim institucijama koje djeluju na tržištu rada i imaju iskustva na području informiranja, savjetovanja odnosno rada s ljudima.
Povezovanje-poucevanjeOsposobljeni promotori/informatori će s dobivenim znanjem s područja animacije, motivacije, umrežavanja, komunikacije, cjeloživotnog učenja odraslih, karijere i zapošljavanja te (socijalnog) poduzetništva i poduzetnosti, mlade u lokalnoj okolini upoznavati s poduzetništvom i osnovnim vještinama poduzetnosti i razvoja vlastite karijere te im pomagati pri učinkovitijem (samo)zapošljavanju.