Osposobljavanje informatora/promotora za poticanje poduzetnosti i poduzetništva mladih

U listopadu 2011. g. započeo je program edukacije „Osposobljavanje informatora/promotora za poticanje poduzetnosti i poduzetništva mladih“ u sklopu projekta „Mreža za razvoj poduzetnosti mladih – POM“. Osposobljavanje informatora/promotora će trajati do 15. prosinca 2011., a uključeno je 22 predstavnika partnera, odnosno savjetnici za zapošljavanje i drugi stručnjaci, koji djeluju na tržištu rada i imaju iskustva na području informiranja, savjetovanja i planiranja karijere. Svrha programa je osposobiti promotore za motiviranje, animiranje, informiranje i savjetovanje mladih nezaposlenih za veće uključivanje u poduzetničke aktivnosti te samozapošljavanje. U okviru osposobljavanja sudionici će usvojiti različite metode, oruđa i pristupe za prepoznavanje potencijala i potreba kod mladih, zakonitosti motivacije, animacije i komunikacije s mladima, zakonitosti timskog rada, zakonitosti učenja odraslih, upotrebu e-foruma „Mreže za razvoj poduzetnosti mladih – POM“, tehnike i načine poticanja kreativnosti i kreativnog razmišljanja i druge metode za poticanje poduzetničkog duha. Osim zajedničkih radionica, program se izvodi i putem virtualne učionice gdje sudionici dobivaju materijale za rad i praktične zadatke.

Osposobljavanje_promotora_POM