Objava - Mariborski Utrip

Mladima s poduzetničkim idejama će pomagati do (samo)zaposlenja

Nezaposlenost mladih predstavlja jedan od najvažnijih izazova na tržištu rada. Zato su se tri hrvatska Zavoda za zapošljavanje (Krapina, Varaždin i Čakovec) i četiri Območne službe slovenskoga zavoda (Maribor, Sevnica, Ptuj i Celje) povezali te razvili zajednički prekogranični projekt, koji od travnja ove godine potiče razvoj poduzetništva i poduzetnosti kod mladih te im nudi potporu pri daljnjem razvoju karijere i (samo)zapošljavanju.

“U okviru projekta ćemo razviti zajedničke mjere za poticanje poduzetnosti i poduzetništva mladih te uspostaviti potpornu okolinu, gdje će mladi dobiti informacije i poduzetnička znanja za razvoj vlastitog poduzeća, poduzetničke kulture i razvoja vlastite konkurentnosti na tržištu rada općenito. Upravo kreativnost, sposobnost planiranja i nove ideje traže poslodavci kod mladih kadrova”, obrazlaže voditeljica projekta Mreža za razvoj poduzetnosti mladih - POM Karmen Vaupotič iz Regionalnog sklada dela Podravje, koji je vodeći partner projekta. Projekt je namijenjen nezaposlenim mladima do 30 godina, prijavljenim na jednom između sudjelujućih zavoda za zapošljavanje te na drugoj strani malim i srednjim poduzećima, koja će u projektu ili sudjelovati s prijenosom iskustava ili će željeti kroz projekt naći nove suradnike. “Osposobljavanje mladih će se odvijati kao kombinacija učenja u klasičnoj radionici, on-line učenja i s pomoću praktičnih obilaska primjera dobrih praksi, s izmjenom iskustava pri razvoju poduzetničkih ideja i s poticanjem planiranja zajedničkih prekograničnih poduzeća. Potporna okolina s informacijama za mlade pri (samo)zapošljavanju biti će uspostavljena u 13 točaka poduzetnosti, unutar javnih zavoda te s pomoću virtualnog središta na adresi www.ipa-pom.eu, s 24 satnim aktivnim savjetodavnim forumom”, navodi gđa. Vaupotič.

Osposobljavanje kao kombinacija virtualnog i realnog
Do ožujka 2013. će se u prekogranični model osposobljavanja uključiti 40 mladih u program za poticanja poduzetništva mladih i 40 u program poduzetnosti i karijere mladih. “Iako nije nužno, da mladi već u fazi trajanja projekta osnuju vlastito poduzeće, 20 sudionika će pod mentorstvom izraditi poslovni plan, dok će 20 sudionika za zainteresirane poslodavce pripremiti planove poboljšanja” otkriva gđa. Vaupotič. U programu osposobljavanja za razvoj poduzetništva sudionici će dobiti osnovna znanja s područja marketinga, prava, financija i ljudskih resursa, te će imati obilaske primjera dobre prakse u malim i srednjih poduzećima, a slušati će i iskustva uspješnih poduzetnika. “Zato što želimo razviti kvalitetan model poticanja poduzetnosti i poduzetništva na prekograničnom području tržišta rada, kod mladih ćemo poticati razvoj njihovih potencijala i potreba”, odlučna je gđa. Vaupotič.

Održivo orijentiran projekt
Projekt sufinancira Europska unija u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) iz Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2007 – 2013. “Partneri s projektom želimo postići da se aktivnosti razvijenog modela prenesu u aktivne politike zapošljavanja, kao mjera, koja će biti ciljno usmjerena na mlade”, zaključuje gđa. Vaupotič.

Pregled objavljenog članka >>>>>

Doroteja Mlaker