Dani savjetodavnih centara

Dana  21. rujna 2011. smo u centru Maribora predstavljali projekt POM na informativnom štandu u okviru događanja »Dani slovenskih savjetodavnih centara«.

Prije svega mladim prolaznicima i posjetiteljima, koji su u procesu odlučivanja o daljnjim koracima u karijeri, ponudili smo pisanu informaciju s predstavljanjem planiranih aktivnosti projekta.
 

dsss-1 dsss-2 dsss-3