Prezentacija projekta POM u sklopu Zagorskog gospodarskog zbora 2011.

U sklopu 19. Zagorskog gospodarskog zbora koji se održao od 08. do 10. rujna 2011. g. u Krapini,  Hrvatski zavod za zapošljavanje PS Krapina je putem informativnog punkta prezentirao projekt POM. Zainteresirane posjetitelje informiralo se o projektu i njegovim aktivnostima, te se poticalo mlade na uključivanje u program osposobljavanja za poticanje poduzetništva i poduzetničkih znanja mladih i program osposobljavanja za poticanje poduzetnosti i karijere mladih.